NGUYEN NGOC JSC
Hotline: 04.38833091- 0912173816 | Login

Search

Name :

Support online


  • Phạm Đình Ngoc
    0912 173 816

  • Phạm Đình Nguyên
    0912 081 955

  • Phạm Thị Minh Huyền
    0904 880 073
Model:
MITSUBISHI FD50T-50725
Year:
*
Serial:
MITSUBISHI FD50T-50725
Time:
7242
Number of frames:
F28B-50725
Function:
*
Engine:
S6S
Stock:
01
Status:
Still

Thông tin chi tiết

Sản phẩm liên quan