NGUYEN NGOC JSC
Hotline: 04.38833091- 0912173816 | Login

Search

Name :

Support online


  • Phạm Đình Ngoc
    0912 173 816

  • Phạm Đình Nguyên
    0912 081 955

  • Phạm Thị Minh Huyền
    0904 880 073
Model:
komatsu FD40-4-122589
Year:
*
Serial:
komatsu FD40-4-122589
Time:
1692
Number of frames:
M103B- 122589
Function:
*
Engine:
6D95L-60318
Stock:
01
Status:
Still

Thông tin chi tiết