NGUYEN NGOC JSC
Hotline: 04.38833091- 0912173816 | Login

Search

Name :

Support online


  • Phạm Đình Ngoc
    0912 173 816

  • Phạm Đình Nguyên
    0912 081 955

  • Phạm Thị Minh Huyền
    0904 880 073
Model:
3SD10
Year:
*
Serial:
3SD12-10015
Time:
*
Number of frames:
10015
Function:
XÚC LẬT
Engine:
1DZ
Stock:
1
Status:
Còn hàng

Thông tin chi tiết

Ðang cập nhật.