NGUYEN NGOC JSC
Hotline: 04.38833091- 0912173816 | Login

Search

Name :

Support online


  • Phạm Đình Ngoc
    0912 173 816

  • Phạm Đình Nguyên
    0912 081 955

  • Phạm Thị Minh Huyền
    0904 880 073
Model:
FD70Z7
Year:
1993
Serial:
FD40-05858
Time:
*
Number of frames:
F40-05858
Function:
*
Engine:
6BB1LK
Stock:
01
Status:
Còn hàng

Thông tin chi tiết

Ðang cập nhật.