NGUYEN NGOC JSC
Hotline: 04.38833091- 0912173816 | Login

Search

Name :

Support online


  • Phạm Đình Ngoc
    0912 173 816

  • Phạm Đình Nguyên
    0912 081 955

  • Phạm Thị Minh Huyền
    0904 880 073
Model:
FD15Z16
Year:
1998
Serial:
F48-00855
Time:
7474
Number of frames:
F48-00855
Function:
*
Engine:
ISUZU 4FE1
Stock:
1
Status:
Còn hàng

Thông tin chi tiết

Ðang cập nhật.