NGUYEN NGOC JSC
Hotline: 04.38833091- 0912173816 | Login

Search

Name :

Support online


  • Phạm Đình Ngoc
    0912 173 816

  • Phạm Đình Nguyên
    0912 081 955

  • Phạm Thị Minh Huyền
    0904 880 073
Model:
FD15T-21
Year:
2011
Serial:
200721
Time:
2.5
Number of frames:
200721
Function:
CHIỀU CAO NÂNG 4.5M
Engine:
4D92E
Stock:
1
Status:
Còn hàng

Thông tin chi tiết

Ðang cập nhật.